BİLİMSEL PROGRAM

Solid Organ Nakli Enfeksiyonları Kursu – 6, “Güncel Sorunlar, Güncel Öneriler”, 13-14 Ekim 2018

13 Ekim 2018, Cumartesi

08:30-08:45 AÇILIŞ
Dr. Hande ARSLAN
Dr. Feza KARAKAYALI
Dr. Mehmet HABERAL
08:45-09:00 TANIŞMA
09:00-10.30 BİRİNCİ OTURUM
GENEL BAKIŞ
Oturum başkanları: Dr. Gökhan MORAY, Dr. Sezai YILMAZ
09:00-09:30 Transplantasyon enfeksiyon ilişkisi: Değişen bir şey var mı?
Dr. Hande ARSLAN
09:30-10:00 Ülkemizde solid organ naklinde son durum:Mevzuat, sayılar, çalışmalar, beklentiler
Dr. Aydın DALGIÇ
10:00-10:30 Solid organ nakli enfeksiyonları: 2018’de neler yayımlandı?
Dr. Özlem KURT AZAP
10:30-11:00 ARA
11:00-13.00 İKİNCİ OTURUM
TANIDA GÜÇLÜKLER: NASIL BİR YOL İZLEYEBİLİRİZ? 
Oturum başkanları: Dr. Selçuk KILIÇ, Dr. Vildan AVKAN OĞUZ
11:00-11:40 Bakteriyel enfeksiyonların tanısı
      Rutinde kullandıklarımız: CRP, Prokalsitonin..vb
      Dr. Vildan AVKAN OĞUZ
      Yenilikler: MALDI-TOF, 16S rDNA..vb
      Dr. Selçuk KILIÇ
11:40-12:20 Fungal enfeksiyonların tanısı
Önerilen yöntemler
Dr. Özlem KURT AZAP
Yapabildiklerimiz
Dr. Nilgün KARABIÇAK
12:20-13:00 Viral enfeksiyonların tanısı
Sitomegalovirüs (CMV) tanısı
Dr. Barış OTLU
Diğer virüslerin tanısı: BK Virüs, İnfluenza, Adenovirüs..vb
Dr. Hande ARSLAN
13:00-13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-15:45 ÜÇÜNCÜ OTURUM
“ZOR” ENFEKSİYONLARDA TEDAVİ
Oturum başkanları: Dr. Osman MEMİKOĞLU, Dr. Feza KARAKAYALI
13:45-14:30 Böbrek nakli ilişkili zor enfeksiyonlarda yaklaşım
Dr. Hande ARSLAN, Enfeksiyoncu gözüyle
Dr. Gökhan MORAY, Cerrah gözüyle
14:30-15:15 Karaciğer nakli ile ilişkili zor enfeksiyonlarda yaklaşım
Dr. Yaşar BAYINDIR, Enfeksiyoncu gözüyle
Dr. Ramazan KUTLU, Girişimsel radyolog gözüyle
Dr. Burak IŞIK, Cerrah gözüyle
15:15-15:45 Akılcı ilaç kullanımı: “Yeni” antibiyotikler ve antibiyotik dışı tedaviler
Dr. Özlem KURT AZAP
15:45-16:15 ARA
16:15-17:45 DÖRDÜNCÜ OTURUM
TÜBERKÜLOZ İÇİN SOLİD ORGAN NAKLİ HASTALARINA ÖZEL YAKLAŞIM
Oturum başkanları: Dr. Vildan AVKAN OĞUZ, Dr. Yeşim TAŞOVA
16:15-16:45 Solid organ naklinde tüberküloz epidemiyolojisi ve nakil hazırlık
Dr. Gülden ERSÖZ
16.45-17:15 Solid organ nakli hastalarında tüberküloz tanısı
Dr. Vildan AVKAN OĞUZ
17:15-17:45 Solid organ nakli hastalarında tüberküloz tedavisi
Dr. Füsun ÖNER EYÜBOĞLU
18:00-19:00 ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI

14 Ekim 2018, Pazar

BEŞİNCİ OTURUM
ÇOK ÇALIŞMAK GEREK
Oturum başkanları: Dr. Yaşar BAYINDIR, Dr.Tuba TURUNÇ
09:00-10:15 Çalışma Gruplarının Raporları: Beklentiler ve Öneriler
Alıcı verici hazırlanması: Artık standart bir hazırlık formumuz var!

Dr. Yasemin TEZER TEKÇE
Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu adına: Dr. Yaşar BAYINDIR
Viral Enfeksiyonlar Çalışma Grubu adına: Dr. Hande ARSLAN
Tüberküloz Çalışma Grubu adına: Dr. Vildan AVKAN OĞUZ
Bakteriyel Enfeksiyonlar Çalışma Grubu adına: Dr. Vildan AVKAN OĞUZ -
 Dr. Hande ARSLAN
10:15-11:00 ALTINCI OTURUM
AVRUPA’YA VE DÜNYA’YA AÇILMAK: ESCMID VE ICHS DENEYİMLERİ
Oturum başkanı: Dr. Hande ARSLAN
Konuşmacı: Dr. Murat AKOVA
11:00-11:30 ARA
11:30-12:30 YEDİNCİ OTURUM
ÇALIŞMA NASIL PLANLANIR, YÜRÜTÜLÜR, YAZILIR?
Oturum başkanı: Dr. Murat AKOVA
Konuşmacı: Dr. Önder ERGÖNÜL
12:30-13:00 KAPANIŞ