İLETİŞİM

Solid Organ Nakli Enfeksiyonları Kursu – 6, “Güncel Sorunlar, Güncel Öneriler”, 13-14 Ekim 2018

Bilimsel Sekretarya

Dr. Hande ARSLAN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, ANKARA

Dr. Özlem KURT AZAP
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, ANKARA

Organizasyon Sekretaryası

Başkent University Tourism Organization
Taşkent Caddesi No: 77 Bahçelievler 06490 Ankara-TURKEY
Tel: +90 (312) 215 51 60 Fax: +90 (312) 215 51 60
E-mail : office@buto-org.com
Web: www.buto-org.com

Başvuru formu haricinde bize iletmek istediğiniz tüm mesajlarınızı aşağıdaki formu doldurarak gönderebilirsiniz.