DAVET MEKTUBU

Solid Organ Nakli Enfeksiyonları Kursu – 6, “Güncel Sorunlar, Güncel Öneriler”, 13-14 Ekim 2018

Değerli Meslektaşlarım,

Bilindiği üzere solid organ transplantasyonu (SOT) günümüzde birçok organın son evre hastalıklarında rutin bir tedavi yöntemi halini almıştır.

Ülkemizde ilk başarılı organ transplantasyonu 1975 yılında Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından böbrek nakli olarak gerçekleştirilmiş ve daha sonraki yıllarda birçok merkezde organ transplantasyonu giderek artan sayılarda ve başarıyla uygulanmıştır. Bugün itibariyle dünyada yılda 125.000’ in üzerinde organ transplantasyonu yapılmakta bunların yaklaşık 5000’i ülkemizde gerçekleştirilmektedir.

Transplantasyon alanında yaşanan gelişmelere karşın transplantasyon başarısının önünde iki zorlu engel ilk günden bugüne var olmaya devam etmektedir. Bunlar; allograft rejeksiyonu ve fırsatçı mikroorganizmalarla gelişenler başta olmak üzere enfeksiyonlardır. Bu hastaların yaşamları boyunca immünsüpresif tedavi kullanmak zorunda olmaları tüm yaşamları boyunca farklı enfeksiyonlarla karşılaşma risklerinin de toplumdan daha yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının solid organ transplantasyonu ve enfeksiyon ilişkisi konusunda donanımlı olması zorunludur. Aksi taktirde hastaların hayatını tehdit eden durumlar gelişebilmektedir.
Bu durumu göz önüne alarak 2016 yılında bu konuda daha deneyimli olan ve farklı uzmanlık dallarına mensup arkadaşlarımızla Türkiye Organ Nakli Derneğinin bünyesinde kurmuş olduğumuz Solid Organ Nakli Enfeksiyonları (SONE ) çalışma grubu olarak transplantasyon enfeksiyonlarını önceleyen kurslar düzenlemekteyiz. Kurslarımıza olan ilgi ve çok olumlu geri dönüşler bizi motive ediyor. BU kursların altıncısını 13 -14 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceğiz. Altıncı kursumuzun amacını transplantasyon sonrası gelişen enfeksiyonları güncel bilgiler ışığında yeniden gözden geçirmek ve bu hasta grubuyla ilgilenen kişileri bir araya getirerek birlikte nitelikli bilimsel çalışmalar planlamak üzere hazırlık yapmak olarak belirledik. Hatta bu nedenle bu kursumuzun sloganı ‘SONENGÜNCEL’ oldu. Sizleri SONENGÜNCEL’i irdelemek üzere 13-14 Ekim de İstanbul’a bekliyoruz.

Kursumuzda bu konuya ilgi duyan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarını ve son yıl asistanlarını ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Kurs katılımı yine 60 kişi ile sınırlı olacağından değerlendirmeler başvuru sırasına göre yapılacaktır.

Saygılarımla,
Düzenleme Kurulu adına
Dr. Hande Arslan